زنده ی مرده اینجا فراوونه اگه دلت میخواد یه نگاه به همه جا بنداز میبینیشون كی میدونه شاید توام مردی ...
جایی كه هستیم گورستونه
فكرمون زنده موندنه یا همون زنده شدنه
تو  فكر پایانیم یا یه قیامت میخواییم
به فكر معجزه ایم میخواییم زنده بشیم ...
آخر دنیا هم كه هستیم
مغزمونم كه كرم خرده