در کودکی خیلی آرزوها داشتم که  انگار الان وجود ندارن خوب حد اقل تو جایی که دیدن سخت ترین کار پیش بینیه آینده کار سختی نیست ...
منم از خیلی چیزا خوشم میاد منم خیلی امید دارم ولی هر چقدر امید داشته باشی ولی امیدی نباشه بیشتر میبازی ..بهتر اول ببازی همه چیز را و بعد شروع کنی به حرکت به سوی هر چی که میخوایی.. دیگه چیزی پشتت تو را نگه نمیداره