من باخیلی از افراد حرف زدم ولی جدا دوستی ندارم که در هفته بیشتر از 1 ساعت باهاش حرف بزنم!

امروز یه نفر بهم نگاه کرد جوری که اصلا دوست نداشتم و گفت من به تو نمیرسم...
نمیدونم تا حالا چقدر این حس بهش دست داده وقتی من داشتم باهاش راجبه یه چیزی حرف میزدم که به نظر من کوچیک بوده و به نظر اون نه و اون هیچی نگفته تا الان که بگه به من نمیرسه ... من ناراحت شدم چون حتما دفعه اول نیست که اون یه همچین حسی داره احتمالا این راحت ترین دفعه هم بوده که تونسته حرفشو بزنه!

ولی آدم ها هرگز نباید قبول کنن که از چیزی یا کسی کمترند چون نیستند تفاوت بین آدم ها هست اما این تفاوت ها دلیلی بر کم تر یا بیشتری نیست هیچ چیزی نمیتونه دلیل بشه